Om oss

MUSKETÖRERNA I SOLLENTUNA

En för alla, alla för en...

Musketörerna i Sollentuna är en ideell organisation som arbetar tillsammans med personer som är eller varit i utanförskap, hemlöshet och någon form av beroendeproblematik.  I Musketörerna är det de utsatta själva som driver organisationen och får stöd att tala i egen sak.

 

Musketörernas guider lotsar deltagarna till olika myndigheter, förvaltningar och institutioner för att de ska få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda utifrån principen att ”alla har lika värde och samma rättigheter”. Guiderna utbildas genom metoden ”att lära genom att göra” och i principen att ”först får du stöd av andra att hjälpa dig själv, sedan stöder du andra att hjälpa sig själva”. Musketörernas verksamhet är ett ”återvinningsprojekt” – människor som hamnat i utanförskap kommer tillbaka och gör skillnad för andra.

 

Musketörerna arbetar för att förändra livsvillkoren för utsatta människor,  vi:

Guidar människor i utanförskap och hemlöshet, så att de får sina grundläggandet rättigheter tillgodosedda – Erbjuder möjliga vägar till återförening med barn, familj och andra anhöriga som genom utanförskapet förlorat kontakt.

Informerar och utbildar om konsekvenserna av hemlöshet utanförskap.

 

 

Musketörernas uppdrag:

Musketörerna arbetar för människor som är utsatta och som lever i, eller riskerar hemlöshet. Vi stöder även deras anhöriga. Syftet med föreningen är att stödja människor som är eller har varit i missbruk, att bryta utanförskapet och skapa förhållanden och livsomständigheter som präglas av gemenskap, deltagande och ansvarstagande.

Vi genomför olika projekt, arrangemang och aktiviteter för att främja den sociala gemenskapen och förstärka möjligheterna till ett värdigt liv.

 

Rättigheter:

Vi utgår från att alla människor har lika värde och att alla har samma rättigheter. Vi kämpar för att våra deltagare ska har rätt till hälsovård, utbildning och sysselsättning och att alla deras möjligheter ska tas till vara.

Vi ersätter inte eller konkurrerar med andra institutioner, organisationer eller föreningar som förmedlar olika former av stöd och service. Vårt uppdrag är att se till att våra deltagare får del av dessa.

 

 

Musketörernas engagemang:

Musketörerna i Sollentuna är en ideell förening och stor del av det bakomliggande arbetet utförs av frivilliga och volontärer som är engagerade i de frågor Musketörerna driver..

 

Musketörerna har lönebidrag för 4 anställda, alla med egna erfarenheter av hemlöshet och utanförskap. Musketörerna svarar för en egeninsats på cirka 6.000 kronor per person och månad.

Musketörerna i Sollentuna

 

Musketörerna i Sollentuna är en ideell organisation som arbetar tillsammans med personer som är eller varit i utanförskap, hemlöshet och någon form av beroendeproblematik.  I Musketörerna är det de utsatta själva som driver organisationen och får stöd att tala i egen sak.

VITA VILLAN

Mötesplats & gemenskap

 

Vita Villan är Musketörernas mötesplats där vi på olika sätt hittar vägar till ett värdigt och meningsfullt liv.-där erbjuder vi våra besökare dusch och tvättmöjlighet, klädbyten och mat, lyssnar på olika föreläsningar och håller möten.

GUIDNING

Råd & Stöd

Musketörernas guider lotsar deltagarna till olika myndigheter, förvaltningar och institutioner för att de ska få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda utifrån principen att ”alla har lika värde och samma rättigheter”. Guiderna utbildas genom metoden ”att lära genom att göra” och i principen att ”först får du stöd av andra att hjälpa dig själv, sedan stöder du andra att hjälpa sig själva”. Musketörernas verksamhet är ett ”återvinningsprojekt” – människor som hamnat i utanförskap kommer tillbaka och gör skillnad för andra.

SOCIALPOLITISKT

Lorem ipsum dolor sit amet nibh potentti torquent augue nunc id mattis totam vulputate curabitur sem pede vell dolor suspendisse nec duis, nibh sit laoreet eu vitae fames nec imperdiet.

Copyright © All Rights Reserved