Rapport Solvalla

MUSKETÖRERNA i SOLLENTUNA

St:Eriksväg 2, 191 35 Sollentuna

Org. nr 802448-7483

Tel: 076-945 70 14

Många blir hemlösa när Solvalla camping stänger

 

Ett stort antal personer blir hemlösa när Solvalla camping stänger den 31/12 2015.

De flesta som bor där är i övre medelåldern och lever i ett utanförskap med långvarigt missbruk och psykisk ohälsa. 27 procent har bott där 1-5 år, och hela 44 procent i 6-16 år, visar den enkät bland de boende på campingen som brukarorganisationen Musketörerna i Sollentuna nyligen genomfört.

 

80 procent av de boende har inte blivit erbjudna något alternativ till hemlöshet. Ändå uppger över 60 procent att de äger sin husvagn. De 30 procent som uppbär försörjningsstöd har regelbunden kontakt med socialtjänsten. Trots det vet de inte vart de ska ta vägen om några veckor.

 

Flertalet av de 27 procent som är pensionärer eller sjukpensionärer uppger att de kontaktats av socialtjänsten men fått beskedet att de inte kan räkna med någon hjälp eftersom de har annan inkomst (pension). 23 procent av de svarande har lön och äger sin husvagn, men har trots detta blivit hänvisade till härbärge.

 

Sammanfattningsvis har det inte funnits någon fungerande information, än mindre dialog med de boende på campingen. Enligt enkätsvaren har ingen fått adekvat hjälp att lösa sin bostadssituation efter årsskiftet.

 

 

 

Läs vår Rapport här!

 

 

Vi hoppas den kan öppna upp till diskussion med ansvariga tjänstemän och allmänheten.

 

Musketörerna i Sollentuna St.Eriksväg 2 191 35 Sollentuna

Org nr: 802448-7483

BG: 499-1501